Students 2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
   
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   
4. Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
5. Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4