ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

     
ระดับประถมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)  
   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์-วิศวะ (GSM)  
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (TSM)  
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ
 

(Pre-Cadet)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ห้องเรียนเน้นภาษาจีน (TCP)  
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ (TEP)
 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ห้องเรียนทั่วไป (TGP)
 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ห้องเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและการแสดง(PAP)  
   
   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
   
   
ทดสอบ Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ทดสอบ Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4