ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย และ
ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะครู นักเรียน โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ผู้ประกอบพิธีร่วมกันร้องเพลง "เกิดในแผ่นดินของพ่อ"
(เนื้อร้อง/ทำนอง บอย ศุภกิจ) และแปลอักษรเป็นเลข ๙ อยู่ในแผนที่ประเทศไทย จำนวน 2,999 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
14 พฤศจิกายน 2559