Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่ว


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและคณะครูแผนกประถมศึกษา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชานชนในพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง ณ กองบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2021-06-21 16:55:27