Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

To be Number One


   รายละเอียด


     

แกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้วยมี มล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ To be Number One และที่ปรึกษาโครงการ To be Number One เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศ วันที่ 2021-04-02 11:09:25