Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

โครงการ D.A.R.E


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในวันที่29 กันยายน 2560

 

ประกาศ วันที่ 2017-09-29 16:33:00