Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงานที่ 7/2564


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาและบันทึกข้อตกลงจากสังกัด อบจ. 6 จังหวัด (เชียงใหม่, ชัยภูมิ, สกลนคร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, อุตรดิตถ์) "Innovative Teaching Ideas In The New Normal" ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 อาคารวิทยบริหาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

 

ประกาศ วันที่ 2021-03-18 13:22:14