Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กองร้อยนักเรียนจิตอาสา


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนกองร้อยนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำด้วยนายเกรียงศักดิ์  วันไชยธนวงค์  นายรชฏ อึ้งอภินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดฝั่งหมิ่น เพื่อสืบทอดความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

ประกาศ วันที่ 2021-02-25 16:21:06