Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เลือกตั้งนายกโรงเรียน


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งผู้บริหาร เข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกโรงเรียน และสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563

"1 คน 1 สิทธิ 1 เสียง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และก้าวสู่การพัฒนาวิถีประชาธิปไตยยั่งยืน"

 

ประกาศ วันที่ 2021-02-18 11:07:30