Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

NT


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ความสามารถด้านภาษาทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2021-02-18 10:59:53