Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สร้างหุ่นยนต์


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศการเขียนโปรแกรม "สร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันสู่ระดับประเทศ" ณ ห้องเรียน Innovation โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2021-02-11 14:51:09