Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

พิธีไหว้ครูมวยไทย


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งผู้บริหาร เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูมวยไทยและบูรพาจารย์ด้านพลศึกษา โดยการนำของคุณครู สอ.สงกรานต์ ยั่งยืน และแชมป์โลกมวยไทยหญิง นำ้หวาน ส.คงกระพันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดถึงคณะครูในกลุ่มสาระสุขพลศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2021-01-08 12:10:50