Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 103-10/2563


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับlสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัด สพม. เขต22 จังหวัดมุกดาหาร  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปลูกปัญญา ชั้น 4 อาคาร 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-11-16 15:28:24