Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

TO BE NUMBER ONE


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูตัวแทนนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน อบจ.เชียงราย เข้ารับเกียรติบัตรในวัน พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ตัวแทนผู้เข้าร่ามการนำเสนอผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่  15 – 17 กันยายน 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้  1.ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัยสามารถ 3.ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย 4.ชมรม  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-10-30 11:50:47