Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กีฬาสีแผนกประถมศึกษา


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารและครู เป็นประธานเปิดกีฬาสีแผนกประถมศึกษา English Program โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 

 

ประกาศ วันที่ 2020-10-06 22:29:57