Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

การแข่งขันมหกรรมกีฬา


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงรายประจําปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 15 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายกีฬาเปตองประเภทคู่หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี

 

ประกาศ วันที่ 2020-09-14 17:19:46