Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

พิธีประดับเข็ม


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีประดับเข็ม ให้นักเรียนโปรแกรม Pre-Cadet (โปรแกรมห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-09-14 17:16:17