Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ค่ายเตรียมความพร้อมเข้าสู


   รายละเอียด


     

นางจุฬารัตน์ เหล่าไพโรจน์จารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่11-12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปลูกปัญญา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

 

ประกาศ วันที่ 2020-09-11 10:26:26