Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ชนะเลิศระดับสถานศึกษา Q -


   รายละเอียด


     

นางน้ำผึ้ง สาธรรม หัวหน้างานวิชาการ และนางสาวอารีรัตน์ กันมูลทา หัวหน้างานหลักสูตร เป็นตัวแทน ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย รับมอบเกียรติบัตรรางวัล"ชนะเลิศระดับสถานศึกษา Q - platinum รับนักเรียนทวิภาคีได้ตามเป้าหมายและดูแลแนะนำให้คำปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ" "โครงการเชิดชูเกียรติประจำปี 2563" ร่วมโครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 10-11 กันยายน 2563 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์แจ้งวัฒนะ

 

ประกาศ วันที่ 2020-09-10 11:36:33