Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สร้างงาน สร้างอาชีพ


   รายละเอียด


     

นายวรวิทย์ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน สร้างงาน สร้างอาชีพ (เชิงเกษตร) ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์หมูน้อย) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-07-30 11:50:47