Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แห่เทียนเข้าพรรษา


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ และนางสาวอรพิน สุภาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563

 

ประกาศ วันที่ 2020-07-17 16:24:15