Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 25/2563


   รายละเอียด


     

พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานประกอบด้วยผู้บริหาร รร. และครูแกนนำ ที่นำนวัตกรรม”ครูสอนคิด” ไปใช้จังหวัดน่านเต็มรูปแบบ โดยการขับเคลื่อนของ Action Ed./UN Thailand และสพป.น่านเขต 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-07-17 16:15:55