Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

รับมอบหน้ากากอนามัย


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรับมอบหน้ากากอนามัยจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ขาดแคลน

 

ประกาศ วันที่ 2020-07-16 08:48:36