Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเ


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ จากโรงเรียนนาทราย อบจ.ลำพูน มารับตำแหน่ง รองผอ.รร.อบจ.เชียงราย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 

ประกาศ วันที่ 2020-06-26 11:55:58