Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

นางสาวศณัฐชา จันทร์ชุม


   รายละเอียด


     

ร่วมเชียรเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมแข่งขั้นดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2563 TI33 "น้องเฟม" นางสาวศณัฐชา จันทร์ชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยาวชนตัวแทนจังหวัดเชียงราย เดินทางเข้าบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

ประกาศ วันที่ 2020-06-11 20:34:40