Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กิจกรรมอบรมต้านยาเสพติด แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมอบรมต้านยาเสพติด แกนนำทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ  อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-03-07 13:11:46