Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ตัวแทนนักเรียน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ต้อนรับ พ.อ.ณัฏฐวัฒน์ เกษสมบูรณ์ รอง ผอ.กขว.นทพ.


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียน อบจ.เชียงราย ตัวแทนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.ณัฏฐวัฒน์ เกษสมบูรณ์ รอง ผอ.กขว.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านด้านข่าวกรองประจำปีงบประมาณ 2563 และ ได้พบปะเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วย โดยได้มอบถุงผ้าและหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid19 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ้านปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  บก.ทท.(นทพ.)
(ในการนี้ทางสถานีวิทยุ 914 ยังจะให้การสนับสนุนทางโรงเรียน ในการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ให้ความรู้ ตามที่โรงเรียนต้องการตามสมควร )

 

 

ประกาศ วันที่ 2020-03-05 16:39:58