Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะ


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ : กิจกรรมดนตรีลูกทุ่งมุ่งสู่ฝัน เพื่อให้นักเรียนที่มีใจรักในเสียงดนตรี ได้มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 13 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2020-01-14 15:17:11