Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึก


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรองผู้อำนวยการ นางพัฒนา สวยงาม กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนก่อนจะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย.2562 พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายวิชาการเรื่องการเรียนระหว่างไปร่วมแข่งขันกีฬา

 

ประกาศ วันที่ 2019-11-22 10:11:41