Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนและนานาชาติ ณ เมืองเจิ้งโจว มลฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศ วันที่ 2019-10-22 14:22:09