Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 3 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนกประถมศึกษา

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-27 17:51:44