Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

mmp


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีและโอวาทในการเปิดค่ายและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนโปรแกรม พาณิชย์นาวี (MMP) ซึ่งจะไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย.2562ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จังหวัดชลบุรี

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-10 12:40:16