Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 68/2562


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ และนางพัฒนา งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจาก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เอกชนเครือข่ายที่ 4-5 จ.นครราชสีมา จำนวน 32 คน และ อบจ.นครราชสีมา(โรงเรียนบัวใหญ่) จำนวน 62 คน วันที่ ุ6 กันยายน 2562 ณ ห้องดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-09-06 18:35:34