Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมสืบศิลป์แผ่นดินล้านนาทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย.

 

ประกาศ วันที่ 2019-08-11 19:22:06