Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมเชิงปฎิบัติการ​ทักษะ​


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พิธี​เปิดโครงการ​ อบรมเชิงปฎิบัติการ​ทักษะ​ฟุตบอล​ (ทักษะ​การเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ​และมือ)​ระหว่างวันที่ 27-28​ก.ค ถึง 3-4 ส.ค.62 ณ สนามหญ้า​เทียม​โรงเรียนองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​เชียงราย​

 

ประกาศ วันที่ 2019-08-03 10:25:28