Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แข่งทักษะวิชาการ


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวให้โอวาทตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันการแข่งทักษะวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั่งที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ประกาศ วันที่ 2019-08-02 12:51:16