Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำคณะครูและนักเรียนแผนกประถมศึกษา English Program ถวายเทียนและปัจจัยในกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองนกเขียน จังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-07-12 14:47:09