Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงานที่ 56/2562


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงาน จากเทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดย ผอ.สำนักการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร จำนวน 60 คนวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชถมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-07-03 18:15:50