Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 53/2562


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม และ นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานนำโดยท่าน ผอ.มานิช ถาอ้าย และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จาก รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-06-05 19:05:28