Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

บุรีรัมย์เกมส์


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลให้กับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนโรงเรียน อบจ.ชร. ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
1. นางสาวเกวลิน บุญมี ได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลั
2. นายวิริยะ ยะป๋า ได้รางวัล 2 เหรียญทอง รายการ 1 km และ สแครช 2 เหรียญทองแดง รายการ อิลิมิเนชันเรซ และ สปริ้นท์ ชาย
3. นายธนกฤต สารมะณี ได้รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันยูยิตสู
4. นางสาวณิศรา นามโคตร ได้รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่
5. นางสาวณิชชา แซ่ลิ้ม ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาคาราเค้-โด

 

ประกาศ วันที่ 2019-05-30 09:38:26