Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้โอวาทกับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม "ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้" ตลอดทั้งสัปดาห์ ในวันที่ 13-17 พ.ค. 2562

 

ประกาศ วันที่ 2019-05-15 23:47:53