Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

SMT


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปืดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด หลักการ กระบวนการ เพื่อสร้างครูที่เป็นเลิศ (ครูสุดยอด) ของกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกอท. ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์

 

ประกาศ วันที่ 2019-05-10 07:15:51