Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ห้องเรียน RMP


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมมือกับ บ.ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชุมผู้ปกครองและจัดทำสัญญาทุนการศึกษารูปแบบทวิภาคีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เวลา 8.00-16.00น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง

 

ประกาศ วันที่ 2019-03-22 10:22:31