Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย วันที่ 8 ก.พ.2562 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น

 

ประกาศ วันที่ 2019-02-08 15:21:28