Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

วงโยธวาทิต


   รายละเอียด


     

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงานปิดทองผูกสีมา ฝังลูกนิมิต โดยร่วมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ใบประกาศวิสูงคามสีมา ที่วัดป่าอ้อร่มเย็น ต.นางแล

 

ประกาศ วันที่ 2019-02-08 15:11:54