Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ประกาศ วันที่ 2019-02-07 15:19:05