Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แสดงศิลปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์ล้านนา ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 วัน​ที่​ 11 มกราคม 2562​ ณ​ ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน สวนไม้งามริมน้ำกก​ ซึ่งอำนวยการแสดงโดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ประกาศ วันที่ 2019-01-11 22:14:52