Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 3/2562


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานนำโดยนายกสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครภูเก็ต ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-01-09 16:29:11