Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

Zero Waste Living


   รายละเอียด


     

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ The 1st CRPAO Lead Youth Conference 2018 

ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2561 ในหัวข้อ “Zero Waste Living” 

โดยโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. สัมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

    1. นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ เจ้าของบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (Gracz)

    2. ดร. ปเนต มโนใหม่วิบูลย์ คณะกรรมการโครงการเชียงรายปลอดขยะ

    3. ดร. มงคลกร ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ

 

2. การแข่งขันนำเสนอผลงานและความคิด จากนักเรียนในจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “Zero Waste in Our Society” 

ผู้ชนะจะได้รับโล่ห์เกียรติยศ และเหรียญรางวัล

 

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังได้ทั้งสัมนาวิชาการ และการแข่งขันนำเสนอ

 

สถานที่: ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ. เชียงราย

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ 

โทร. 053-717788

หรือติดต่อผู้ประสานงาน 

โทร. 090-3177381

 

ประกาศ วันที่ 2018-12-04 18:14:56