Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ตัวแทนอาสาสมัครไปคัดแยกขย


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้เป็นตัวแทนอาสาสมัครไปคัดแยกขยะต่อที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์

 

ประกาศ วันที่ 2018-12-02 12:48:45